Hírek, aktualitások

Májusi rekollekció a Szemináriumban

A tanév utolsó rekollekciós hétvégéjét Dr. Tomka Ferenc atya tartotta, aki az elmélkedések és a közös beszélgetések során megosztotta gazdag pasztorális élményeit és tapasztalatait, illetve rávilágított Ferenc pápa lelkiségének főbb pontjaira. Ferenc atya gondolatai jó útravalót nyújtottak a hivatások hétvégéjéhez is, amit a papnövendékek mindegyike egy plébánián tötltött.

Read More Képgaléria

Szemináriumi majális

Idén a Szeminárium teraszán készült a május 1-jei ebéd, melyet a növendékek és az elöljárók közösen készítettek. A grillezés és a közös ebéd jó hangulatban telt. A papnövendékek még egy különleges májusfát is állítottak. Valószínű ez lett Szeged legmagasabban állított májusfája!

Read More Képgaléria

Szentdöldi lelkigyakorlaton a szegedi szeminárium

A szegedi Szent Gellért Szeminárium március 23-29. között a Szentföldre zarándokolt. Az elöljárókat és a papnövendékeket elkísérte Kocsi György biblikus professzor, aki a zarándoklat lelkivezetője volt. A Názáreti Jézus életének főbb helyszíneit érintve, közel egy hetet töltöttek Izraelben, mely egyben a szeminárium éves lelkigyakorlatául is szolgált.
A Prédikátor könyvének tanítása szerint: „Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.” (Préd 3,2) A szegedi Szeminárium most a lelki feltöltődésre, szánta ezt a néhány napot, amikor is Jézus nyomában járva egy kegyelmekkel teli utat járhattak be.
1. nap
A szegedi csoport tagjai az érkezést követően éjszakai imádságon vettek részt a jeruzsálemi Szent Sír Bazilikában. Különleges élmény volt éjfél előtt pár perccel ott megállni, ahol Jézust keresztre feszítették, eltemették, majd virrasztva ott imádkozni, ahonnan a mi Urunk feltámadt.
2. nap
Reggel látogatást tettek Ein Karembe, ahol megtekintették a Szent János templomot és a Vizitáció Templomát. Útjuk következő állomása Betlehem volt. Ott a Születés Bazilikában, Jézus születésének helyén énekelhették el a „Dicsőséget”. Az első nap délutánján ellátogattak a Mennybemenetel és az Olajfák hegyére, ahol Jézus Jeruzsálemért imádkozott és utolsó óráit töltötte a tanítványaival.
3. nap
A többnapos jeruzsálemi ott tartózkodás alatt megtekintették a várost és annak nevezetességeit, megismerhették Jézus jeruzsálemi tartózkodásának főbb helyszíneit, ahol az adott szentírási részek segítették mélyebb találkozást. Sikerült eljutni a szentháromnap eseményeinek főbb helyszíneire is, mint pl. a Cönákulum terme, melynek közvetlen szomszédságában Veréb László spiritualis atya mutatott be szentmisét. A triduum pasquale az Olajfák hegyén, a Domus Flevit kápolnánál valamint a Via Dolorosán folytatódott. Öröm volt rácsodálkozni a város gazdag bibliai és kulturális gazdagságára. Jeruzsálem a keresztény és zsidó vallás mellett a muszlimok szent helye is egyben, így természetesen a zarándokok találkoztak a muzulmán kultúra és vallás számos elemével.
4. nap
A szentföldi napok legkiemelkedőbb lelki élménye a Szent Sír Bazilikában, Jézus sírja fölött ünnepelt hajnali szentmise volt, melyet Serfőző Levente prefektus mutatott be. Ritka alkalmak egyike, amikor egy zarándokcsoport itt ünnepelhet szentmisét, ám a növendékek részesülhettek abban a kegyelemben, hogy az elöljárók által Jézus sírjánál ünnepeljék az eucharisztiát.
Elhagyva Jeruzsálemet a Galileai-tó felé vették az irányt. Útközben megálltak a Jordán folyónál. A Jordán folyó Jerikóhoz közel eső részénél, - amely Jézus megkeresztelkedésének eredetinek tekinthető helyszíneként van számon tartva - a papnövendékek, elöljáróikkal együtt megújították keresztségi fogadalmukat. Emellett jártak még a Színeváltozás Hegyén.
5. nap
Ezen a napon a magasságokba emelkedtek a zarándokok, hiszen több hegyet is felkerestek. Jártak a Kármel Hegyén, a Tábor Hegyén, valamint a Boldogmondások Hegyén. A helyekhez kötődő szentírási részeket is meghallgatták, ezzel kapcsolódva méginkább Jézushoz. Názáretben Jézus rejtett, csendes életszakaszán elmélkedtek, a Szent József Templomban pedig Kocsi György atya mutatott be szentmisét.
6. nap
A többnapos szentföldi zarándokút alatt óriási élmény volt a Galileai-tó környékét végigjárni, ahol Jézus először találkozik a tanítványokkal, ahol Péter meghívásának és az ő primátusának helyét az első századok óta tisztelet övezi. Ugyancsak a tó partján fekszik Magdala, ahol a zarándoklat záró szentmiséjét Dr. Kovács József, a szeminárium rektora mutatta be.

Read More Képgaléria

Szent József ünnepe a Szemináriumban

A szeminárium közössége 2019. március 19-én, megünnepelte Szent József ünnepét, melyet a kilenced záró alkalma után egy szentmise tett igazán felemelővé. A szentmisét Dr. Kovács József rektor mutatta be a jelenlévő papsággal együtt. A papnövendékek és a vendégek közös vacsorán vettek részt, melyen a rektor atyát névnapja alkalmából köszöntötték.

Read More Képgaléria

Szeged-csanádi megyés est

2019. március 9-én, szombaton megyésestet szerveztek a szeged-csanádi kispapok, melyre ezúttal a Szeminárium konyhájában és ebédlőjében került sor. A közös program, a közös identitást erősítette, melyet ilyen formában is meg lehet élni. A hat papnövendék együtt készítette el az aznapi vacsorát, majd pedig együtt imádkoztak a szeminárium kápolnájában.

Read More Képgaléria

Keresztút a Szemináriumban

A Szeminárium növendékei a nagyböjti időszak péntekjein közösen elmélkedik át Jézus passióját. A keresztút imádságában segítségükre vannak a szeminárium folyosóján elhelyezett tűzzömánc képek, melyek Jézus szenvedéstörténetének állomásait idézik fel.

Read More Képgaléria

Farsangi disznóvágás

Ismét jóhangulatú farsangi disznóvágáson vettek részt a szeminárium papnövendékei és elöljárói. Március 2-án, szombaton, Domaszék Zöldfáson tartott egésznapos programon résztvett Nagy Róbert atya is, aki a böllér feladatait vállalta. Segítségünkre voltak a házigazdák is, Irénke néni és Laci bácsi. Az ízletes húslevesről Kisjuhász Tibor elsőéves papnövendék gondoskodott.

 


Read More Képgaléria

A karácsonyi ünnepkör eseményei a Szemináriumban

A karácsonyi ünnepkör adventi heteiben roráte szentmisére kerül sor, melyet Dr. Kovács József rektor mutatott be. Ilyenkor a Szeminárium kápolnáját a diszkrét világítás és a gyertyák fényei díszítik. A karácsonyi készülődés, a karácsonyfaállítás, a betlehemi figurák elhelyezése mind-mind a papnövendékek feladata. Ez esetben a szeged-csanádi kispapok készítették elő az ünnepet, akik december 24-én, esti dícséretre hívták a Szegedi esperesi kerület papságát. A kápolnában elimádkozott zsolozsmát követően a népi betelhemes előadásával folytatódott este, majd közös vacsora, éneklés és ajándékozás zárta az ünneplést. Éjfélkor ünnepi szentmisén vettek részt, melyet Dr. Kiss-Rigó László celebrált a szegedi Dómban.

Read More Képgaléria

Szent Miklós ünnepe

Szent Miklós ünnepének előestéjén a kisapok is várták a jóságos Mikulást, aki sok humorral és némi ajándékkal érkezett a Szent Gellért Szemináriumba. A vidám műsorról az első éves papnövendékek gondoskodtak és készítették elő a Mikulás érkezését. December 6-án, Szent Miklós püspök napjának reggelén, Szaplonczay Miklós görögkatolikus parókus és Káplán Márton diakónus tartottak liturgiát a szeminárium kápolnájában.

Read More Képgaléria

Avatás

2018. november 30-án, Szent András ünnepén Dr. Kiss-Rigó László püspök akolitussá avatta Balogh Ottó, Nnadi Onedikacju Benjamin és Amanso Brendan Chika IV. éves papnövendékeket. Ugyanebben a szentmisében történt Bartus Ervin V. éves szabadkai kisppap diakónus-jelölése.

Read More Képgaléria

Beöltözés a szegedi szemináriumban

A szegedi Szent Gellért Szemináriumban négy papnövendék öltötte magára a reverendát. A november 3-án, szombaton tartott beöltözést egy közös rekollekció előzte meg, melyet Ft. Kopasz István üllési plébános vezetett. A kétnapos lelki előkészület záró szentmiséjét Dr. Kovács József rektor mutatta be és ennek keretében megáldotta a szent ruhákat. A beöltözöttek közül egy a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, ketten a Szeged-Csanádi, egy fő pedig a Nagybecskereki egyházmegye növendékei voltak.
Ebben a tanévben összesen 14 kispap kezdte meg tanulmányait a szegedi szemináriumban, melyből hat-hat fő a Szeged-Csanádi és a Kalocsa-Kecskeméti, egy-egy fő pedig a Szabadkai és a Nagybecskereki egyházmegye növendékeiként készülnek a lelkipásztori szolgálatra.
Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Fotó: Tapodi Krisztián

Read More Képgaléria

Ministráns Találkozó

Egyházmegyei Ministráns Találkozónak adott otthont a Szent Gellért Szeminárium.  A napot Dr. Kiss-Rigó László püspök atya által celebrált szentmise nyitotta meg, majd a közel százötven fiatal a Dómban és a Szeminárium épületében vehetett részt interaktív előadásokon, ahol fiatal atyákkal és szerzetesekkel is találkozhattak. A délután során játék és egy közös záró imádság zárta a találkozót.

Read More Képgaléria

Szentmise a Szent Gellért Szemináriumban

Kovács Zoltán újmisés mutatott be szentmisét a Szent Gellért Szemináriumban. Zoli atya öt évig volt az szeminárium növendéke, majd szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén szentelte őt pappá Dr. Kiss-Rigó László püspök atya. Jelenleg káplánként szolgál Kisteleken.

Read More Képgaléria

Rekollekció

2018. szeptember 14-15-én, került sor a tanév első rekollekciójára, melyet hagyományosan a Szeminárium spirituálisa Ft. Veréb László tartott. A rekollekció után a közös ebéd elfogyasztása a Szeminárium teraszán történt, ahol Dr. Kovács József rektor atya az általa készített halászlével várta a ház növendékeit és vendégeit.

Read More Képgaléria

A 2018/19-es tanév csoportképe a Szent Gellért Szemináriumban

A 2018/19-es tanév csoportképe a Szent Gellért Szemináriumban. Az idei esztendőben 14 papnövendék kezdte meg tanulmányiat, közülük 6 fő a Szeged-Csanádi Egyházmegye, 6 fő a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, 1 fő a Szabadkai és 1 fő a Nagybecskereki Egyházmegye kispapjaként.

Kispapok

 

 

 

 

 

Mária litánia

2018. május 31-én, a hónap utolsó közös Mária litániáját imádkozták a papnövendékek. Ez alkalommal nem a szeminárium kápolnájában, hanem a püspökség kertjében található Mária a keresztények segítsége szobornál kérték a Szűzanya közbenjárását. 


Read More Képgaléria

Szeged-Csanádi megyésnap a Szemináriumban

Május 13-én, szerdán Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú ünnepén tartották a megyésnapjukat szeged-csanádi kispapok, ahová meghívást kaptak a növendékek plébánosai, illetve azok az atyák, akik a tanév során lelkipásztori gyakorlatra fogadták őket. A kora estére szervezett találkozó a papnövendékek bemutatkozásával és az év folyamán történt események bemutatásával kezdődött, majd ünnepi szentmisében kérték a vértanú püspök közbenjárását. A szentmisét Ft. Gyulay Endre ny. püspök celebrálta, a homíliát pedig Ft. Köllő Sándor egyetemi lelkész, a Dóm káplánja tartotta. Az ünnepi együttlét közös vacsorával zárult.

Read More Képgaléria

Pünkösdhétfő a Szeminárium teraszán

Immáron hagyomány, hogy pünkösdhétfőn halászlé fő a Dóm téren, mégpedig a tér egyik teraszán. Dr. Kovács József rektor atya már kora reggel óta készítette az ebédet és a kispapok segítségével kültéri ebédlővé varázsolták a szeminárium teraszát. Ismét jó hangulatú ebéd és finom halészlé sikeredett.

Read More Képgaléria

Szemináriumi kirándulás

2018. április 27-május 1. között tavaszi kiránduláson vettek részt a Szent Gellért Szeminárium növendékei és elöljárói. A négy nap alatt ellátogattak Boldog Brenner János utolsó lelkipásztori helyére és végigjárták a vértanúság útját, amely Rábakethelyről Zsidára vezet. A fiatal káplán emlékére emelt kápolna után elzarándokoltak a gyilkosság helyszínére is, ahol ma egy kereszt áll. Szentgotthárd és a magyar-osztrák határon álló rönöki Szent Imre templom mellett, megtekintették a Veleméri és az Őriszentpéteri templomokat is.

A pár nap alatt sikerült megismerkedni Szombathely, Sárvár és Kőszeg nevezetességeivel, de ellátogattak a Jáki Bencés apátsági templomba is, ahol szentmisét ünnepeltek. A legnagyobb, ám legszebb kihívásnak az Írottkő megmászása mutatkozott, de a végén mindenki sikeresen teljesítette a nem könnyű túrát.

A tavaszi kirándulás záró napján a növendékek és az elöljárók részt vettek Brenner János mártír áldozópap boldoggáavatási szentmiséjén Szombathelyen.

Read More Képgaléria

Virágvasárnapi szentmise a szegedi dómban

A nagyhetet megnyitó szentmisét Kiss-Rigó László püspök celebrálta. Az ünnepi asszisztenciában részt vettek a Szent Gellért Szeminárium papnövendékei.

 

Read More Képgaléria 

Rekollekció

2018. március 23-24-én, Ft. Köllő Sándor atya, a Szegedi Dóm káplánja tartott rekollekciót a kispapoknak. Az elmélkedést vezető atya a papi örömökről és kihívásokról tett tanúságot, majd szentségimádás és szentmise zárta a lelki készületet.

Read More Képgaléria

Orzságos kispaptalálkozó

2018. március 9-10. között lett megrendezve az Országos Kispaptalálkozó Szegeden. A kétnapos programra 170 papnövendék és elöljáróik látogattak el, akik péntek délután egy városi keresztúton vehettek részt, majd a közös vacsorát követően kötetlen beszélgetés és imádság zárta a napot. A vendégek megismerkedhettek a Dóm történetével, felkeresték a Ferences Látogatóközpontot és egy városvezető túra keretében megtekinthették a város nevezetes épületeit és tereit. A találkozó ünnepi szentmiséjét Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök mutatta be.

Read More Képgaléria 

Farsangi Disznóvágás

2018. február 10-én, szombaton Farsangi Disznóvágáson vettek részt a papnövendékek. A kispapok segítségére volt Nagy Róbert szőregi plébános, aki visszatérő vendége és vezetője a disznóvágásnak. 

Read More Képgaléria

Unitas 2018

Február 17-én a hagyományokhoz híven idén is megtartották az Unitast, vagyis a pap- és szerzetesnövendékek találkozóját. Idén a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adott otthont a rendezvénynek és a domonkos nővérek vállalták el az esemény szervezését. Ez évi téma az apostoli élet és az imádság kapcsolata volt. A rendezvényen részt vett a szegedi Szent Gellért Szeminárium hat papnövendéke és egy elöljárója.
            Az alkalmat Várnai Jakab OFM, a Főiskola rektora és Deák Hedvig OP általános elöljáró nyitották meg. A főelőadást az imaélet és az apostoli szolgálat kapcsolatáról Kakucs Petra domonkos nővér tartotta. Az előadást követte a fakultációk, ahol a következő témák és témavezetők voltak: Versegi Beáta-Mária CB – A szentségimádásról; Stift Zoltán atya – Sziénai Szt. Katalin a szemlélődés és az apostoli élet egységéről; Deák Hedvig OP – Imádság és apostolkodás a lelkipásztori életben; Petres Lúcia OP és Hernády Krisztina OP – Szent Domonkos kilenc imamódja; Schnider Angelika OP – Az apostoli élet néhány vonása az evangéliumokban. Míg a növendékek a fent említett interaktív fakultációk valamelyikén vettek részt, addig Magyar Mirjam OP az elöljárói kört hívta beszélgetni.
Ezt követte a közös kerekasztal beszélgetés, melynek résztvevői: Kakucs Petra OP, Puskás Antal OSPPE, Csépányi Gábor és Ulrik M. Mónika SSND voltk. A beszélgetés moderátora Deák Hedvig OP volt, de a növendékek is felrakhatták kérdéseiket.
A találkozót szentmise zárta, amelynek főcelebránsa Várszegi Asztrik OSB emeritus pannonhalmi főapát volt.

Elfogadni, befogadni, átalakulni a szeretetben – ez az az út, amin haladnunk kell, ekkor tudunk másokat meghívni erre az útra”, ezzel a mondattal, mottóval zárta Várszegi Asztrik beszédét és ezzel a gondolattal tértek haza a Szegeden tanuló papnövendékek is. Ezúton is köszönjük a Sapientiának és a domonkos nővéreknek a szervezést és a lelkileg igen tartalmas megvalósítást.

Read More Képgaléria 

Vízkereszti házszentelés

A Vízkereszt  ünnepéhez kapcsolódó hagyomány szerint, templomainkban megszentelik a vizet és ezzel a vízzel megáldják a házakat, családi otthonokat és az intézményeket.  Így történt ez a szegedi Szemináriumban is, ahol Ft. Serfőző Levente prefektus atya -és két diakónus kispap - a papnövendékek imádsága és énekei kíséretében megszentelték a Szeminárium épületét, a Püspökséget és a Gál Ferenc Főiskolát.

Read More Képgaléria

Diakónusszentelés

Advent II. hetének szombatján, Kiss-Rigó László püspök diakónussá szentelte Kovács Zoltán V. éves szeged-csanádi papnövendéket. A főpásztor homíliájában kiemelte, tanúi vagyunk annak, ahogy Isten gondoskodik népéről. Hálát adunk neki, hogy mai társadalmunkban is megszólít embereket, akik meghallják az ő hívószavát, és elkötelezik mellette magukat. Ma is szükség van arra, hogy Krisztus nevében, az ő képviseletében legyenek olyanok, akik vállalkoznak arra, hogy az embereket szolgálják.

Az ünnepi szentmisén jelen voltak az egyházmegye papsága mellett a Mezőtúrról és Gyomaendrődről érkezett zarándokok, ministránsok és a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség ének és zenekara. A szentmisén közreműködött Nagy Péter a Szegedi fogadalmi templom kántora.

Read More Képgaléria 

Borromeo Szent Károly nap

2017. november 6-án, hétfőn lett megszervezve a Kalocsa-kecskeméti kispapok hagyományos megyésnapja. A Borromeo Szent Károly ünnepéhez kapcsolódó alkalomra több itt végzett plébános és káplán, valamint a főegyházmegye területén szolgáló lelkipásztor látogatott el a Szemináriumba. A jelenlévő atyák ünnepi szentmisében imádkoztak a papnövendékekért és a hivatásokért. A szentmisét Ft. Szakács Tibor kiskunmajsai káplán, a Gál Ferenc Főiskola oktatója mutatta be.

Read More Képgaléria

Szent Imre kápolna búcsú ünnepe

Az idei kápolna búcsút november 5-én, vasárnap Szent Imre herceg ünnepén tartottuk. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Gyulay Endre ny. püspök úr volt, aki Szent Imre erényei mellett megemlékezett P. Hunya Dániel SJ jezsuita atyáról is. A szent életű szerzetes, a Szeminárium első spirituálisaként több papi nemzedék lelkivezetőjeként szolgálta a papnevelés ügyét.

Read More Képgaléria 

Beöltözés a Szent Gellért Szemináriumban

2017. november 4-én. A 2017/2018-as tanévben Vadászi József, II. éves papnövendék, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye kispapja, öltötte magára a reverendát. A beöltözés, és a papi ruha megáldása szentmise keretében történt, melyet Dr. Kovács József rektor mutatott be.

Read More Képgaléria

A kispapság lelkigyakorlata

2017. október 29-november 3. között lelkigyakorlaton vett részt a Szent Gellért Szeminárium növendékpapsága. A Mecsekben található Életrendezés Házában tartott lelkigyakorlat vezetője Pápai Lajos ny. püspök tartotta.

Read More Képgaléria
 

Idén 18 papnövendék kezdi meg tanulmányait Szegeden

Idén 18 papnövendék kezdi meg tanulmányait Szegeden. A papnövendékek 2017. szeptember 14-én, költöztek be a szegedi szemináriumba, majd a szeptember 15-i Veni Sancte szentmisével számukra is kezdetét vette az újabb tanulmányi időszak.  A közösségben heten a szeged-csanádi, heten a kalocsa-kecskeméti, hárman a szabadkai és 1 kispap pedig a nagybecskereki egyházmegye növendékeként kezdi meg a tanévet. Kérünk mindenkit, hogy imáival kísérje a növendékek életét.

Read More nagyobb kép

Évzáró grill party

Pünkösdi halészlé főzés

A halászlevet Dr. Kovács József rektor atya készítette.

Read More Képgaléria

Szegedi szeminárium kirándulása MMXVII

Május 11-én a szegedi szemináriumban tanuló növendékek elöljáróikkal együtt elhagyták a szeminárium falait és vissza se tértek május 14-ig. Csütörtök délután indultak és első célállomásuk Báta volt. Ott megtekintették Magyarország egyetlen Szent Vér kegyhelyét, mely az 1092-ben Szent László király által alapított bencés apátság helyén épült. A bátai szentmise, majd a dunaszekcsői vacsora után, a szállás Mohácson volt.
            Másnap az utuk a horvátországi Diakóvárra (Đakovo) vezetett. Ott először a neoromán stílusú Szent Péter Székesegyházat vehették szemügyre, majd meglátogatták a városban működő Teológiai Kar épületét és az Egyetemi Lelkészség kápolnáját. A kispapokat és elöljárókat az érseki székházban fogadta Dr. Đuro Hranić diakovár-eszéki főpásztor, aki bemutatta az érseki palotát és egyházmegye rövid történetét. Délben a helyi szemináriumban a főpásztorral, az intézet elöljáróival és növendékeivel ebédeltek. A délutáni program Eszéken folytatódott. A ferences templomban lévő szentmisét követően megnézték a kapucinus templomot és a Szent Péter és Pál Társszékesegyházat. A nap zárásaként az eszéki Pasztorális Helynökség vendégei voltak.
            Szombaton reggel a csapat a hásságyi-tó partján mondta el a reggeli dicséretet. Ezt követően becsatlakoztak a több ezres lelket számláló gyalogos zarándoklatba, amelynek célja Máriagyűd volt. Az imádkozó, elmélkedő és éneklő zarándokút végén a kegyhelyen lévő szabadtéri oltárnál Dr. Udvardy György megyéspüspök mutatott be szentmisét. A kirándulás folytatásában a társaság Villányban vacsorázott borkóstolóval egybekötve.
            Az utolsó napon a növendékpapság Pécsre látogatott, ahol először az ókeresztény sírkamrákat tekintették meg. A püspöki palotában találkoztak Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspökkel. A püspöki székház és a Szent Péter- és Szent Pál Székesegyház megtekintése után Magyarszékre utaztak. A Mindenszentekről Nevezett Kolostor kápolnájában misén vettek részt, melyet Dr. Kovács József rektor atya celebrált. Ezután egy személyes találkozásra kerülhetett sor az ott élő karmelita nővérekkel. Végezetül már csak a szemináriumba visszavezető hosszú út következett. De hála a Jóistennek mindenki épségben és élményekben gazdagon kezdhette el a következőnap kezdődő vizsgaidőszakot.

Vadászi József I. évf.

Read More Képgaléria
 

Nyílt nap a Szegedi Szent Gellért Szemináriumban

Az évente megrendezésre kerülő nyílt napra olyan középiskolás vagy már leérettségizett fiatalok érkeztek, akik hívást éreznek a papi szolgálatra. Hárman közülük már készülnek az idei felvételire, és ezért látogattak el a Szemináriumba. A vendégek a nyílt nap során találkozhattak a papnövendékekkel és elöljáróikkal, megismerhették az intézmény napirendjét és programjait, valamint megtekintették a Szemináriumot, illetve a szomszédságában álló Gál Ferenc Főiskola épületét.

A délelőtt során Lőrincz Dávid (IV. éves) és Bartus Ervin (III. éves) papnövendékek tettek tanúságot hivatásukról. Veréb László spirituális atya elmélkedésében Sieder Köder Izajás meghívása alkotásán keresztül beszélt arról, hogy az Istentől jövő hivatás nem csak a személynek, hanem rajta keresztül az egész közösségnek is szól. A szeminárium Szent Imre kápolnájában a közös szentmisét Serfőző Levente prefektus mutatta be. A közös ebédet követően és a Szegedi Fogadalmi Templom és a Dóm Látogatóközpont várta a vendégeket.

Szegeden az idei tanévben tizenhat papnövendék készül a papi szolgálatra. A tanulmányok, a pasztorális gyakorlat és lelkiélet az itt töltött idő három pillérét jelentik. A szeminárium életéről és aktuális eseményeiről a közösségi oldalon és az intézmény honlapján lehet tájékozódni.

Read More Képgaléria 

Szegedi szeminárium kirándulása MMXVII

Május 11-én a szegedi szemináriumban tanuló növendékek elöljáróikkal együtt elhagyták a szeminárium falait és vissza se tértek május 14-ig. Csütörtök délután indultak és első célállomásuk Báta volt. Ott megtekintették Magyarország egyetlen Szent Vér kegyhelyét, mely az 1092-ben Szent László király által alapított bencés apátság helyén épült. A bátai szentmise, majd a dunaszekcsői vacsora után, a szállás Mohácson volt.
            Másnap az utuk a horvátországi Diakóvárra (Đakovo) vezetett. Ott először a neoromán stílusú Szent Péter Székesegyházat vehették szemügyre, majd meglátogatták a városban működő Teológiai Kar épületét és az Egyetemi Lelkészség kápolnáját. A kispapokat és elöljárókat az érseki székházban fogadta Dr. Đuro Hranić diakovár-eszéki főpásztor, aki bemutatta az érseki palotát és egyházmegye rövid történetét. Délben a helyi szemináriumban a főpásztorral, az intézet elöljáróival és növendékeivel ebédeltek. A délutáni program Eszéken folytatódott. A ferences templomban lévő szentmisét követően megnézték a kapucinus templomot és a Szent Péter és Pál Társszékesegyházat. A nap zárásaként az eszéki Pasztorális Helynökség vendégei voltak.
            Szombaton reggel a csapat a hásságyi-tó partján mondta el a reggeli dicséretet. Ezt követően becsatlakoztak a több ezres lelket számláló gyalogos zarándoklatba, amelynek célja Máriagyűd volt. Az imádkozó, elmélkedő és éneklő zarándokút végén a kegyhelyen lévő szabadtéri oltárnál Dr. Udvardy György megyéspüspök mutatott be szentmisét. A kirándulás folytatásában a társaság Villányban vacsorázott borkóstolóval egybekötve.
            Az utolsó napon a növendékpapság Pécsre látogatott, ahol először az ókeresztény sírkamrákat tekintették meg. A püspöki palotában találkoztak Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspökkel. A püspöki székház és a Szent Péter- és Szent Pál Székesegyház megtekintése után Magyarszékre utaztak. A Mindenszentekről Nevezett Kolostor kápolnájában misén vettek részt, melyet Dr. Kovács József rektor atya celebrált. Ezután egy személyes találkozásra kerülhetett sor az ott élő karmelita nővérekkel. Végezetül már csak a szemináriumba visszavezető hosszú út következett. De hála a Jóistennek mindenki épségben és élményekben gazdagon kezdhette el a következőnap kezdődő vizsgaidőszakot.

Vadászi József I. évf.

Read More Képgaléria
 

Vízkereszti házszentelés

Veréb László spirituális atya áldotta meg a vizet vízkereszt ünnepén. Serfőző Levente prefektus atya végezte a házszentelést a Szemináriumban a Főiskolán és a Püspökségen a kispapok segédletével.

Read More Képgaléria 

Mézeskalács

A kispapok mézeskalácsot sütöttek ajándékba a Bálint Sándor Szeretetotthon lakóinak karácsonyra. A munka könnyebbé tételét forraltbor hozzáadásával segítették elő.

Read More Képgaléria
 

Nyílt nap a Szegedi Szent Gellért Szemináriumban

Az évente megrendezésre kerülő nyílt napra olyan középiskolás vagy már leérettségizett fiatalok érkeztek, akik hívást éreznek a papi szolgálatra. Hárman közülük már készülnek az idei felvételire, és ezért látogattak el a Szemináriumba. A vendégek a nyílt nap során találkozhattak a papnövendékekkel és elöljáróikkal, megismerhették az intézmény napirendjét és programjait, valamint megtekintették a Szemináriumot, illetve a szomszédságában álló Gál Ferenc Főiskola épületét.

A délelőtt során Lőrincz Dávid (IV. éves) és Bartus Ervin (III. éves) papnövendékek tettek tanúságot hivatásukról. Veréb László spirituális atya elmélkedésében Sieder Köder Izajás meghívása alkotásán keresztül beszélt arról, hogy az Istentől jövő hivatás nem csak a személynek, hanem rajta keresztül az egész közösségnek is szól. A szeminárium Szent Imre kápolnájában a közös szentmisét Serfőző Levente prefektus mutatta be. A közös ebédet követően és a Szegedi Fogadalmi Templom és a Dóm Látogatóközpont várta a vendégeket.

Szegeden az idei tanévben tizenhat papnövendék készül a papi szolgálatra. A tanulmányok, a pasztorális gyakorlat és lelkiélet az itt töltött idő három pillérét jelentik. A szeminárium életéről és aktuális eseményeiről a közösségi oldalon és az intézmény honlapján lehet tájékozódni.

Read More Képgaléria
 

Újmise

Advent közepén Nagy Tibor hódmezővásárhelyi újmisés káplán szentmisét mutatott be a szeminárium kápolnájában volt kispaptársainak.

Read More Képgaléria 

Mikulásműsor

December 6-án este a kispapok vidám műsort adtak elő a szeminárium életéről, különösen az elöljárók "viselkedéséről".

Read More Képgaléria 

Szent Mikós ünnepe

Szaplonczay Miklós görögkatolikus atya mutatott be szent liturgiát a kispapoknak Szent Miklós püspök ünnepének vigiliáján a szeminárium kápolnájában.

Read More Képgaléria
 

Vízkereszti házszentelés

Veréb László spirituális atya áldotta meg a vizet vízkereszt ünnepén. Serfőző Levente prefektus atya végezte a házszentelést a Szemináriumban a Főiskolán és a Püspökségen a kispapok segédletével.

Read More Képgaléria

Advent a szemináriumban

Rekollekció

Szaniszló Tibor atya tartotta a kispapoknak a rekollekciót advent első vasárnapja előtt.

Read More Képgaléria 

Avatások

Krisztus Király ünnepe előtt a hagyományoknak megfelelően történt a papságra való készület során a szolgálatokra való felavatás dr. Kiss-Rigó László püspök úr által. Négy II. éves a lektori (felolvasói) egy III. éves pedig az akolitus (áldoztató) szolgálatra nyert küldetést. Egy V. éves pedig felvételt nyert az egyházi rend szentségére jelentkezők sorába. Read More Képgaléria 

Újból a szemináriumban

Marton Gábor újmisés első szentmiséjét mutatta be volt kispaptársainak a szeminárium kápolnájában.

Read More Képgaléria

 

Újmise Felbáron

A szegedi kispapok egy csoportja a prefektus és a spirituális atya vezetésével részt vettek Felbáron Nagy Tibor volt kispaptársuk újmiséjén.

Read More Képgaléria 

Újmise

Lukács Arnold szabadkai egyházmegyés újmisés, a szeminárium volt növendéke újmisét mutatott be a kápolnában volt kispaptársainak és áldásban részesítette őket.

Read More Képgaléria

Papszentelés

Szent Erzsébet napján, november 19-én dr. Kiss-Rigó László püspök úr áldozópappá szentelte a szegedi székesegyházban Nagy Tibor diakónust, szemináriumunk növendékét.

Read More Képgaléria 

Kalocsai megyés nap

Boromeo Szent Károly ünnepét követően a hagyományoknak megfelelően a kalocsa-kecskeméti főegyházmegyés kispapok vendégül látták a meghívott atyákat a szemináriumban.

Read More Képgaléria

Beöltözés

A lelkigyakorlat végén a rektor atya öltöztette be reverendába a három II. éves kispapot.

Read More Képgaléria

Lelkigyakorlat

Farkas István piarista atya vezette az őszi lelkigyakorlatot a szemináriumban.

Read More Képgaléria

Minden év így kezdődik

A megunhatatlan halászlé

Read More Képgaléria 

Missziós látogatása

Finta Lajos missziós atya, aki Peruban szolgál, előadást tartott a kispapoknak.