Szeminárium kisfilm
A Szeminárium képekben
Image

 

Image

 

 

 

 

Image

 

Image

 

 

 

 

Image

 

Image

 

 

 

 

 

Image
Image

 

Farsangi Disznóvágás

2018. február 10-én, szombaton Farsangi Disznóvágáson vettek részt a papnövendékek. A kispapok segítségére volt Nagy Róbert szőregi plébános, aki visszatérő vendége és vezetője a disznóvágásnak. 

 

Read More Képgaléria

Unitas 2018

Február 17-én a hagyományokhoz híven idén is megtartották az Unitast, vagyis a pap- és szerzetesnövendékek találkozóját. Idén a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adott otthont a rendezvénynek és a domonkos nővérek vállalták el az esemény szervezését. Ez évi téma az apostoli élet és az imádság kapcsolata volt. A rendezvényen részt vett a szegedi Szent Gellért Szeminárium hat papnövendéke és egy elöljárója.
            Az alkalmat Várnai Jakab OFM, a Főiskola rektora és Deák Hedvig OP általános elöljáró nyitották meg. A főelőadást az imaélet és az apostoli szolgálat kapcsolatáról Kakucs Petra domonkos nővér tartotta. Az előadást követte a fakultációk, ahol a következő témák és témavezetők voltak: Versegi Beáta-Mária CB – A szentségimádásról; Stift Zoltán atya – Sziénai Szt. Katalin a szemlélődés és az apostoli élet egységéről; Deák Hedvig OP – Imádság és apostolkodás a lelkipásztori életben; Petres Lúcia OP és Hernády Krisztina OP – Szent Domonkos kilenc imamódja; Schnider Angelika OP – Az apostoli élet néhány vonása az evangéliumokban. Míg a növendékek a fent említett interaktív fakultációk valamelyikén vettek részt, addig Magyar Mirjam OP az elöljárói kört hívta beszélgetni.
Ezt követte a közös kerekasztal beszélgetés, melynek résztvevői: Kakucs Petra OP, Puskás Antal OSPPE, Csépányi Gábor és Ulrik M. Mónika SSND voltk. A beszélgetés moderátora Deák Hedvig OP volt, de a növendékek is felrakhatták kérdéseiket.
A találkozót szentmise zárta, amelynek főcelebránsa Várszegi Asztrik OSB emeritus pannonhalmi főapát volt.

Elfogadni, befogadni, átalakulni a szeretetben – ez az az út, amin haladnunk kell, ekkor tudunk másokat meghívni erre az útra”, ezzel a mondattal, mottóval zárta Várszegi Asztrik beszédét és ezzel a gondolattal tértek haza a Szegeden tanuló papnövendékek is. Ezúton is köszönjük a Sapientiának és a domonkos nővéreknek a szervezést és a lelkileg igen tartalmas megvalósítást.

Read More Képgaléria

Vízkereszti házszentelés

A Vízkereszt  ünnepéhez kapcsolódó hagyomány szerint, templomainkban megszentelik a vizet és ezzel a vízzel megáldják a házakat, családi otthonokat és az intézményeket.  Így történt ez a szegedi Szemináriumban is, ahol Ft. Serfőző Levente prefektus atya -és két diakónus kispap - a papnövendékek imádsága és énekei kíséretében megszentelték a Szeminárium épületét, a Püspökséget és a Gál Ferenc Főiskolát.

Read More Képgaléria

Diakónusszentelés

Advent II. hetének szombatján, Kiss-Rigó László püspök diakónussá szentelte Kovács Zoltán V. éves szeged-csanádi papnövendéket. A főpásztor homíliájában kiemelte, tanúi vagyunk annak, ahogy Isten gondoskodik népéről. Hálát adunk neki, hogy mai társadalmunkban is megszólít embereket, akik meghallják az ő hívószavát, és elkötelezik mellette magukat. Ma is szükség van arra, hogy Krisztus nevében, az ő képviseletében legyenek olyanok, akik vállalkoznak arra, hogy az embereket szolgálják.

Az ünnepi szentmisén jelen voltak az egyházmegye papsága mellett a Mezőtúrról és Gyomaendrődről érkezett zarándokok, ministránsok és a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség ének és zenekara. A szentmisén közreműködött Nagy Péter a Szegedi fogadalmi templom kántora.

Read More Képgaléria