Szeminárium kisfilm
A Szeminárium képekben

Image

 

Image

 

 

 

 

Image

 

Image

 

 

 

 

Image

 

Image

 

 

 

 

 

Image

Image

 

A Szeminárium is jelen volt Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséjén

A Szent Gellért Szeminárium növendékei és elöljárói közösen zarándokoltak el Csíksomlyóra, ahol részt vettek Ferenc pápa történelmi jelentőségű látogatásán. A Szegedről induló zarándokok és a Szeminárium növendékei közösen vettek részt szentmisén a gyulafehévári székesegyházban, majd másnap az ezeréves határon álló Kontumáci kápolnában. A kispapok és a szegedi zarándokok, az erdélyi pápalátogatás hajnalán Csíkszentimréről gyalogosan indultak el a Somlyói nyeregbe, ahol együtt imádkoztak Szent Péter ma élő utódjával. A gyalogos zarándoklat, a találkozás és az ünnepi szentmise, igazi zarándoklat és egyházélmény volt minden résztvevő számára.

Read More Képgaléria

Ft. Veréb László spirituális atya ezüstmiséje a Szemináriumban

2019. június 8-án, ünnepi szentmisében köszöntötték a Szeminárium lelkivezetőjét, aki idén ünnepli pappászentelésének 25. évfordulóját. A papnövendékek ajándéka egy eredeti Simon András grafika volt, melynek címe a Megtartó kegyelem.


Read More Képgaléria

Májusi rekollekció a Szemináriumban

A tanév utolsó rekollekciós hétvégéjét Dr. Tomka Ferenc atya tartotta, aki az elmélkedések és a közös beszélgetések során megosztotta gazdag pasztorális élményeit és tapasztalatait, illetve rávilágított Ferenc pápa lelkiségének főbb pontjaira. Ferenc atya gondolatai jó útravalót nyújtottak a hivatások hétvégéjéhez is, amit a papnövendékek mindegyike egy plébánián tötltött.


Read More Képgaléria

Szemináriumi majális

Idén a Szeminárium teraszán készült a május 1-jei ebéd, melyet a növendékek és az elöljárók közösen készítettek. A grillezés és a közös ebéd jó hangulatban telt. A papnövendékek még egy különleges májusfát is állítottak. Valószínű ez lett Szeged legmagasabban állított májusfája!


Read More Képgaléria

Szentdöldi lelkigyakorlaton a szegedi szeminárium

A szegedi Szent Gellért Szeminárium március 23-29. között a Szentföldre zarándokolt. Az elöljárókat és a papnövendékeket elkísérte Kocsi György biblikus professzor, aki a zarándoklat lelkivezetője volt. A Názáreti Jézus életének főbb helyszíneit érintve, közel egy hetet töltöttek Izraelben, mely egyben a szeminárium éves lelkigyakorlatául is szolgált.
A Prédikátor könyvének tanítása szerint: „Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.” (Préd 3,2) A szegedi Szeminárium most a lelki feltöltődésre, szánta ezt a néhány napot, amikor is Jézus nyomában járva egy kegyelmekkel teli utat járhattak be.
1. nap
A szegedi csoport tagjai az érkezést követően éjszakai imádságon vettek részt a jeruzsálemi Szent Sír Bazilikában. Különleges élmény volt éjfél előtt pár perccel ott megállni, ahol Jézust keresztre feszítették, eltemették, majd virrasztva ott imádkozni, ahonnan a mi Urunk feltámadt.
2. nap
Reggel látogatást tettek Ein Karembe, ahol megtekintették a Szent János templomot és a Vizitáció Templomát. Útjuk következő állomása Betlehem volt. Ott a Születés Bazilikában, Jézus születésének helyén énekelhették el a „Dicsőséget”. Az első nap délutánján ellátogattak a Mennybemenetel és az Olajfák hegyére, ahol Jézus Jeruzsálemért imádkozott és utolsó óráit töltötte a tanítványaival.
3. nap
A többnapos jeruzsálemi ott tartózkodás alatt megtekintették a várost és annak nevezetességeit, megismerhették Jézus jeruzsálemi tartózkodásának főbb helyszíneit, ahol az adott szentírási részek segítették mélyebb találkozást. Sikerült eljutni a szentháromnap eseményeinek főbb helyszíneire is, mint pl. a Cönákulum terme, melynek közvetlen szomszédságában Veréb László spiritualis atya mutatott be szentmisét. A triduum pasquale az Olajfák hegyén, a Domus Flevit kápolnánál valamint a Via Dolorosán folytatódott. Öröm volt rácsodálkozni a város gazdag bibliai és kulturális gazdagságára. Jeruzsálem a keresztény és zsidó vallás mellett a muszlimok szent helye is egyben, így természetesen a zarándokok találkoztak a muzulmán kultúra és vallás számos elemével.
4. nap
A szentföldi napok legkiemelkedőbb lelki élménye a Szent Sír Bazilikában, Jézus sírja fölött ünnepelt hajnali szentmise volt, melyet Serfőző Levente prefektus mutatott be. Ritka alkalmak egyike, amikor egy zarándokcsoport itt ünnepelhet szentmisét, ám a növendékek részesülhettek abban a kegyelemben, hogy az elöljárók által Jézus sírjánál ünnepeljék az eucharisztiát.
Elhagyva Jeruzsálemet a Galileai-tó felé vették az irányt. Útközben megálltak a Jordán folyónál. A Jordán folyó Jerikóhoz közel eső részénél, - amely Jézus megkeresztelkedésének eredetinek tekinthető helyszíneként van számon tartva - a papnövendékek, elöljáróikkal együtt megújították keresztségi fogadalmukat. Emellett jártak még a Színeváltozás Hegyén.
5. nap
Ezen a napon a magasságokba emelkedtek a zarándokok, hiszen több hegyet is felkerestek. Jártak a Kármel Hegyén, a Tábor Hegyén, valamint a Boldogmondások Hegyén. A helyekhez kötődő szentírási részeket is meghallgatták, ezzel kapcsolódva méginkább Jézushoz. Názáretben Jézus rejtett, csendes életszakaszán elmélkedtek, a Szent József Templomban pedig Kocsi György atya mutatott be szentmisét.
6. nap
A többnapos szentföldi zarándokút alatt óriási élmény volt a Galileai-tó környékét végigjárni, ahol Jézus először találkozik a tanítványokkal, ahol Péter meghívásának és az ő primátusának helyét az első századok óta tisztelet övezi. Ugyancsak a tó partján fekszik Magdala, ahol a zarándoklat záró szentmiséjét Dr. Kovács József, a szeminárium rektora mutatta be.

Read More Képgaléria