Elöljárók

DR. KOVÁCS JÓZSEF - rektor

Szül.: Kunágota,1956. január 28., Teol.: 1977-84. Szeged, közben sorkatona 1977-79. Marcali. Papsz.: 1984. június 16. Szeged, segédlelkész: 1984-86. Kevermes, 1986-89. Szegedi Dóm, 1989. Gyula. Plébános: 1989-92. Csanádapáca, spirituális: 1992-94. Szeged, Hittudományi Főiskola. Plébános: 1994-2007. Gyula, (1999-2007 -esperes), 1999- egyházmegyei bíró, 2002- székesegyházi kanonok, 2006. Kunágota Díszpolgára ,- 2007. Gyula Városért Díj , - PPKE egyházjogi baccalaureatus, egyházjogi szaklicenciátus, Szent Gellért Szeminárium rektor, Szegedi Hittudományi Főiskola, adjunktus, a Magyar Kánonjogi Társaság tagja, 2008. püspöki irodaigazgató, (provikárius -2008-2012), tanszékvezető.2009. kánonjogi doktorátus (PhD), főiskolai docens, (MAB bizottsági tag - 2009-2018), 2010. Békés Megyéért Díj, főiskolai tanár, 2011. Teologiai Kar: dékán ( Gál Ferenc Főiskola ), Csanádapácáért Díj. 2013. általános helynök, helyettes bírósági helynök, 2014. bírósági helynök, 2018. Az Újvidéki Egyházmegyeközi Másodfokú Bíróság bírája

 

VERÉB LÁSZLÓ - spirituális

Szül.: 1964. június 30. Makó, Teol.: 1989-94. Szeged, Papsz.: 1994. június 18. Szeged, Segédlelkész: 1994-96. Gyula, Vic.oec.: 1996-ban Szeged-Tápé, Plébános: 1996-99. Szeghalom és oldallagosan Bucsa, Füzesgyarmat, 1999-től Szentes-Belváros, és oldallagosan Derekegyháza, Fábiánsebestyén. 2000-ben Fábiánsebestyént leadja, és Derekegyháza filia lesz. - Esperes: 2004-2007. 2005-től Csongrád Belváros plébánosa (a két plébánia összevonva filiáival). 2007. augusztus 1-től Szent Gellért Szeminárium spirituális. Semmelweis Egyetem kórházi lelkigondozói szakdiploma,2008.

Dr. SERFŐZŐ LEVENTE - prefektus

Nagyváradon született 1978. március 8-án Gyulán érettségizett 1996-ban. Teológiai tanulmányait Szegeden végezte 1996-2002-ig. Pappá szentelése Szegeden volt 2002. június 22-én. Káplán volt Kisteleken 2002-2004-ig Plébános Ruzsa, Öttömös, Pusztamérges 2004-2006-ig, Szentesen 2006-2009. Római tanulmányi ösztöndíj 2009-20012-ig. Szegeden egyetemi lelkész, a Szent Imre Kollégium igazgatója 2012-2016-ig. 2012- teológiai tanár 2013- egyházmegyei bíró 2014- oktatási püspöki helynök 2016- Szent Gellért Szeminárium, prefektus

 

A Szegedi Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet
REKTOROK
RÉGENSEK
P. Müller Lajos S.J. 1930-1940
P. Müller Lajos S.J. 1930-1944
P. Borbély István S.J. 1940-1943
P. Fáby Antal S.J. 1945-1947
P. Németh Béla S.J. 1943-1947
P. Lányi Ede S.J. 1947-1950
P. Fáby Antal S.J. 1947-1949
P. Petruch Antal S.J.1950-1951
P. Lányi Ede S.J. 1949-1950
P. Pertruch Antal S.J. 1950-1951

 

 

 

 

 

A Szegedi Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet közös rektorai
Dr. Szörényi Andor 1951
Dr. Bárd János püspök 1951-1953
Merksz Elemér 1953-1954
Dr. Várkonyi Imre 1954-1959
Dr. Szilas József 1959-1977
Dr. Dankó László 1977-1979
Dr. Kemény Lajos 1979-1985
Dr. Turay Alfréd 1985-2000
A Szent Gellért Szeminárium rektorai
Dr. Kiss Imre 2000-2001
Dr. Balogh József 2001-2005
Réthy István 2005-2006
Dr. Thorday Attila 2006-2007
Dr. Kovács József 2007-
A Szent Gellért Szeminárium prefektusai
P. Siska Árpád István S.J. 1930-1932
P. Gyenis András S.J. 1932-1933
P. Borbély István S.J. 1933-1935
P. Kerkai Jenő S.J. 1935-1938
P. Varga László S.J. 1936
P. Németh Béla S.J. 1938-1940
P. Perényi József S.J. 1940-1943
P. Békési István S.J. 1943-1947
P. Perényi József S.J. 1947-1949
P. Vácz Jenő S.J. 1949-1951
P. Kerkai György S.J. 1948-1951
Dr. Pap Imre 1951-1953
Dr. Ipoly Ottó 1953-1957
Dr. Paskai László 1955-1959
Dr. Szilléry László 1957-1959
Dr. Hegedűs Antal 1959-1964
Dr. Fila Béla 1964-1965
Dr. Dankó László 1965-1966
Dr. Juhász József 1966-1968
Dr. Fila Béla 1967-1968
Dr. Nádor Ferenc 1968-1970
Dr. Dévényi István 1968-1969
Dr. Kemény Lajos 1971-1978
Dr. Turay Alfréd 1973-1978
Dr. Benyik György 1978-1979
Dr. Balázs Pál 1979-1981
Ábrahám István 1981-1984
Dr. Sávai János 1984-1992
Dr. Laurinyecz Mihály 1992-1994
Dr. Balogh József 1994-1997
Dr. Thorday Attila 1997-1999
Dr. Balogh József 1999-2000
Salamon László 2001-2005
Kopasz István 2005-2007
Sutka István 2013-2016
Dr. Serfőző Levente 2016
A Szent Gellért Szeminárium spirituálisai
P. Hunya Dániel S. J. 1930-1951
Magyar Károly 1951-1962
Dr. Paskai László 1962-1965
Holló István 1965-1972
Gyulay Endre 1972-1983
Dr. Kisházi-Kovács László 1983-1987
Dr. Kiss Imre 1987-1992
Kovács József 1992-1994
P. Hofher József S.J. 1994-1996
P. Weissmahr Béla S.J 1996-1999
P. Ambrus Lóránt S.J. 1999-2001
Holló István 2001-2003
P. Illés Albert S.J. 2003-2007
Veréb László 2007-