Hírek, aktualitások

 

A Szegedi Szent Gellért Szeminárium növendékei a 2018/2019-es tanév Te Deum alkalmával készült csoportképen
Tanévzáró és Pünkösdhétfő a Szemináriumban
A Szeminárium is jelen volt Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséjén
Ft. Veréb László spirituális atya ezüstmiséje a Szemináriumban

Ha pünkösdhétfő, akkor halászlé a Szeminárium teraszán. Idén újra együtt ünnepelte Pünkösd ünnepét a Szeminárium kispapsága és az elöljárók, valamint a meghívott vendégek. A pünkösdvasárnapi liturgia mellett fontos kihagyhatatlan program a hétfői terasz party, ahol a rektor atya halászléje kerül az ünnepi asztalra. A júniusi kánikulát forró halászlével és hideg fagylalttal élték túl. 
A Szent Gellért Szeminárium növendékei és elöljárói közösen zarándokoltak el Csíksomlyóra, ahol részt vettek Ferenc pápa történelmi jelentőségű látogatásán. A Szegedről induló zarándokok és a Szeminárium növendékei közösen vettek részt szentmisén a gyulafehévári székesegyházban, majd másnap az ezeréves határon álló Kontumáci kápolnában. A kispapok és a szegedi zarándokok, az erdélyi pápalátogatás hajnalán Csíkszentimréről gyalogosan indultak el a Somlyói nyeregbe, ahol együtt imádkoztak Szent Péter ma élő utódjával. A gyalogos zarándoklat, a találkozás és az ünnepi szentmise, igazi zarándoklat és egyházélmény volt minden résztvevő számára.
2019. június 8-án, ünnepi szentmisében köszöntötték a Szeminárium lelkivezetőjét, aki idén ünnepli pappászentelésének 25. évfordulóját. A papnövendékek ajándéka egy eredeti Simon András grafika volt, melynek címe a Megtartó kegyelem.
Szent Gellért Ifjúsági Találkozó
Évnyitó a Szemináriumban
Első éves kispapok a Szemináriumban
Évzáró grillparti

A kispapok egy csoportja segítőként bekapcsolódott a Szent Gellért Ifjúsági találkozó lebonyolításába Alsóvároson.

Szeptember 11-én este 6 órára megérkeztek a papnövendékek a Szemináriumba. Csatlakoztak a már egy hete itt lévő elsősökhöz. Az esti zsolozsma és a vacsora után a rektor megnyitotta a 2016/17-es tanévet. Köszöntötte a régi és az új és bemutatta az új prefektus atyát Serfőző Leventét. Ismertette a Szeminárium rendjét és a különböző feladatokat is kiosztotta. Minden kispapnak van egy külön feladata a házban. Van postás, ruhafelelős, mosoda felelős, terasz felelős, bevásárló, fénymásoló felelős, betegellátó, könyvtáros, számítógép felelős, sekrestyés, asszisztencia felelős (ceremonár), kisduktor (az első évesek vezetője) főduktor, műszaki felelős. sport felelős, kávéfőző gép és ruha felelős.
Minden évkezdés előtti héten az első éves kispapok az elöljárók segítségégével a felsőbb évfolyamosok megérkezése előtt bevezetést kapnak a Szeminárium életébe. Ebben az évben négy kispap kezdi meg az első évet a Szemináriumban. Schmidt Gábor Kalocsa-Kecskeméti, Szűcs Sebestyén Szeged-Csanádi, Ungvölgyi Péter Szeged-Csanádi, Vadászi József Kalocsa Kecskeméti Egyházmegyés. Az egy hét alatt a lelki előkészület mellett megismerkedtek a Gál Ferenc Főiskola, a Püspökség és a Szeminárium épületével és Szegeddel is. Kirándultak Ópusztaszerre, voltak fürdeni Mórahalmon és ellátogattak Békéscsabára és Gyulára.
Az év befejezéseként a búcsúzó két ötödéves Nagy Tibor és Marton Gábor diakónusok grillsütéssel köszöntek el kispaptársaiktól.
Diakónusszentelés
Csíksomlyói búcsú
Lelki nap
Jelölés az egyházirend szentségének fölvételére

Nagy Tibor V. éves szeged-csanádi egyházmegyés papnövendéket dr. Kiss-Rigó László püspök diakónussá szentelte a Szegedi Dómban, május 21-én.

A kispapok és a püspökség dolgozói is részt vettek a csíksomlyói búcsún.
A vizsgaidőszak előtti utolsó lelki napot Retkes Zsolt atya vezette a kispapoknak.
Nagy Tibor szeged-csanádi egyházmegyés papnövendék kérte a főpásztort, hogy fogadja be az egyházirend szentségének fölvételére készülők sorába.
Májusi áhítat
Majális
Lelki nap
A rektor atya köszöntése

A Stadler Klarinétegyüttes tartott májusi áhítatot a kispapoknak a kápolnában.

A majális alkalmával a rektor úr által főzött halászlé elfogyasztását követően bicikli túrán vett részt a Szeminárium (a két beteget kivéve). A tetőterasz után Magyarország mélypontja volt a cél, Tiszasziget mellett.
Bátor Botond pálos atya tartotta az áprilisi rekollekciót a kispapoknak.
Védőszentjének Szent Józsefnek ünnepén a kispapok köszöntötték a rektor atyát.
Szent József ünnepe
Nagyböjti rekollekció
Városi keresztút
Országos kispaptalálkozó

A papi hivatások védőszentjének, Szent Józsefnek ünnepén a rektor atya mutatta be az ünnepi szentmisét

Béri Renató győri kármelita atya tartotta a kispapok részére a nagyböjti rekollekciót
A kispapok közösen vették részt ebben az évben is a városi keresztúton.
Március első hétvégéjén Máriabesnyőn került megrendezésre az országos nagyböjti kispaptalálkozó. A keresztút közös elvégzését követően csoportos beszélgetések, zsolozsma, másnap a kegyhely és Gödöllő megtekintése után szentmisével zárult a találkozó.
Pap és szerzetesnövendékek találkozója (UNITAS)
A farsang farka
A rektor atya születésnapja
Vízkereszt

Pannonhalmán nagyböjt első szombatján tartották évi találkozójukat a pap és szerzetesnövendékek. Szemináriumunk kispapsága a prefektus atya vezetésével jelen volt.

A farsang utolsó szombatján az ősi hagyományokhoz ragaszkodva megtörtént a disznóvágás 
A kispapok és az elöljárók köszöntötték a rektor atyát 60. születésnapja alkalmából.
Január 6-án a rektor atya vizet szentelt,  a prefektus atya pedig házat.
Karácsony a Szemináriumban
Kispapok a Szeretetotthonban
Énekes vesperás
A prefektus atya névnapja

A szeged-csanádi kispapok a vendégekkel és az elöljárókkal együtt ünnepelték a karácsonyt. Az énekes vesperást követően a kispapok egy karácsonyi darabot adtak elő, majd átvették a püspök atyától az ajándékaikat. A közös vacsorát követően már szűk körben megajándékozták egymást.

Az egyházmegyei kispapjai meglátogatták a Bálint Sándor Szeretet Otthon lakóit és egy kis darabot mutattak be nekik karácsony alkalmából. Megajándékozták a lakókat és a dolgozókat az általuk sütött mézeskaláccsal.
Advent 4. vasárnapján is énekes vesperást imádkoztak a kiaspapok és az elöljárók.
Közelgő névnapja alkalmából a kispapok köszöntötték a prefektus atyát.
Mézeskalács sütés
Cipős doboz akció
Adventi hangverseny
A harmadik gyertya

A kispapok a prefektus atya vezetésével mézeskalácsot sütöttek ajándékba.

A kispapok két cipős doboznyi adományt gyűjtöttek össze a cipős doboz akció során, amit átadtak a gyűjtőponton.
Advent III. vasárnapján este a Szeminárium kápolnájában a Szegedi Szimfónikusok  két zézfúvósa és zongoristája valamint a Szegedi Szinház énekesnője közreműködésével, Gyüdi Sándor karmester konferálásával adventi koncertet adtak a kispapoknak.
Meggyulladt a harmadik gyertya az adventi koszorún.
Lelki nap
Szent Liturgia a Szemináriumban
Szent Miklós napja
Papszentelés Békéscsabán

Seffer Attila kiskőrösi plébános tartott adventi rekollekciót a kispapoknak.

Szent Miklós püspököt ünnepelve Szent Liturgiát mutatott be a Szeminárium kápolnájában Szaplonczay Miklós görög katolikus esperes, parochus atya.
Szent Miklós napján a kispapok humoros műsort adtak a Szeminárium életéből.
A békéscsabai társ-székesegyházban Kiss-Rigó László püspök áldozópappá szentelte Tracsek Oszkár diakónust, a papság a kispapság és a hívek nagy száma körében.Oszkár atya Békéscsabára kapott kápláni kinevezést.
Szolgálatok felvétele
Érseki látogatás
Újmise a Szemináriumban
Virtuózok adtak koncertet a Szemináriumban

István Gábor Szabadkai Egyházmegye, Kovács Zoltán Szeged-Csanádi Egyházmegye kispapja kapott felavatást a lektorok (felolvasók), Hajdú László Szabadkai Egyházmegyés pedig az akolitusok (áldoztatók) szolgálatára. Lukács Arnold Szabadkai Egyházmegyés pedig az egyházi rend szentségének felvételét kérők sorába lett befogadva. Az avatásokat és a befogadást Kiss-Rigó László püspök végezte.

Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek atya rekollekciót tartott a szeged-csanádi egyházmegyés papoknak és ebből az alkalomból meglátogatta a Szemináriumot. Szentmisét mutatott be és külön találkozott kispapjaival is.
Tóth Tibor a Szeminárium végzett növendéke újmisét mutatott be volt kispaptársainak.
Nánási Ádám és Nánási Péter virtuózok, a Király-König Péter Zeneiskola növendékei adtak koncertet a Szemináriumban.
85 éves a Szeminárium kápolnája
Kalocsai megyés est
Lelkigyakorlat és beöltözés
Önismereti kurzus

Gyulay Endre püspök úr mutatta be az ünnepi szentmisét Szent Imre ünnepén a kápolna búcsúján.

A volt kalocsai szeminárium védőszentjének, Boromeo Szent Károly ünnepén   a kalocsa-kecskeméti egyházmegyés kispapok meghívták a kalocsai atyákat egy megyés találkozóra a Szemináriumba. 
Öt napos lelkigyakorlatot végeztek a kispapok a szemináriumban Varga László kaposvári általános helynök atya vezetésével. A lelkigyakorlat végén a rektor úr öltöztetett be három másod éves kispapot a reverendába.
Dr. Lajkó Károly pszichiáter önismereti kurzust tartott négy alkalommal a papnövendékeknek.
Zarándoklat Mária-Radnára
Októberi rézfúvós koncert
Mini Magyarország
Kispapok a Szent Gellért Ifjúsági Találkozón

Október 10-én egynapos zarándoklaton volt a Szeminárium Mária-Radnán. A kegytemplomban szentmisén vettek részt, majd
Solymos várát is megtekintették a kispapok, Macse atyának a vezetésével. Hazafelé Őscsanádon imádkozták közösen az esti
dicséretet a templomban, melynek oltára Szent Gellért szarkofágja.

A Szegedi Szimfónikusok rézfúvósai adtak koncertet a kápolnában a kispapoknak
a Rózsafűzér hónapja alkalmából.
Az első és második évfolyam Mórahalmon megtekintette a Mini Magyarország parkot.
Pál Feri atya előadását követő kiscsoportos beszélgetést után az alsóvárosi templom körüli foglalkozásokon segítettek a kispapok.
Évkezdés a Szemináriumban
Elsősök előkészítő heteándulás
Évzáró 2014/15
Májusi litánia
Az iskolaév első szombatján Sutka István prefektus atya tartotta a rekollekciót a kispapoknak. A rektor úr meg az ebédet készítette.
Szeptember második hetében az elsőévesek részére előkészületi hét volt a Szemináriumban. A lelki előkészületet, az egymással és a házzal való ismerkedést közös kirándulások is segítették.
A szemináriumi évet a kispapok a maguk sütötte vacsorával zárták be.
A felújított kertben elhelyezett új Mária szobor előtt imádkozták a májusi litániát a kispapok.
Májusi áhítat
Tavaszi kirándulás
Gregorián kórus
Nyílt nap a szemináriumban
A Szegedi Szimfónikusok fagott művészei adtak májusban koncertet a kispapoknak.
A Szeminárium növendékei május elején kirándulni voltak Ausztriában. Máriacell, Melk és Bécs úti céllal.
A Szeminárium Gregorián Kórusa a prefektus atya vezetésével a szegedi Karolina Iskolában adott koncertet az érdeklődők számára.
Április 18-án az érdeklődők számára a kispapok bemutatták a Szemináriumot.

 

Születésnap

Nagycsütörtökön az olajszentelési szentmisét követő fogadás alkalmával köszöntötte az egyházmegye papsága és kispapsága a püspök atyát 60. születésnapja alkalmából.

 

Read More Képgaléria

Ikonszentelés

 

 

Read More Képgaléria

Új templom megáldása Békéssámsonban

Virágvasárnap vigíliáján a kispapok is részt vettek Békéssámsonban az új templom megáldásán.

 

Read More Képgaléria

Rekollekcio

A nagyböjti rekollekciót virágvasárnap előtti szombaton Zatykó László ferences atya tartotta a kispapoknak.

 

Read More Képgaléria

Városi keresztút

Virágvasárnap előtti pénteken ebben az évben is részt vettek a kispapok a városi keresztúton.

 

Read More Képgaléria

Nagyböjti koncert

A Szegedi Szimfonikus Zenekar négy tagja tartott nagyböjti zenei áhítatot a kispapok számára.

 

Read More Képgaléria

Szent József ünnepe

Szent Józsefnek a rektor védőszentjének ünnepén a kispapok köszöntötték elöljárójukat.

 

Read More Képgaléria

A Máriapócs-i Kegykép Szegeden

Március 19-én én érkezett könnyezésének 300-ik évfordulóján országjáró körútján Szegedre Máriapócs kincse, a Könnyező Szűzanya kegyképe.

 

Read More Képgaléria

Keresztút

Március közepén Pélifödszentkereszten országos kispapi keresztúton vettek részt a növendékek a többi szeminárium kispapjával együtt az esztergomi szeminárium szervezésében.

 

Read More Képgaléria

Teríték

Szakoktató mutatta be a kispapoknak a helyes terítés és felszolgálás fortélyait.

 

Read More Képgaléria

Elektronikus lábnyomok

A papnövendékek két előadást hallgattak meg az internethasználatról, annak előnyeiről és veszélyeiről.

 

Read More Képgaléria

UNITAS

Kispapok és a szerzetnövendékek évi találkozója Szentendrén a Ferences Gimnáziumban került megrendezésre.

 

Read More Képgaléria

Farsang

Hamvazószerda előtti szombaton, az ötödik alkalommal ünnepelték a farsangot a kispapok Domaszék-Zöldfáson disznóvágással egybekötve.

 

Read More Képgaléria

Vízkereszt és házszentelés

 

 

Read More Képgaléria

 

Adventi készülődés

Egyházmegyénk kispapjai karácsony előtti napon a Bálint Sándor Szeretetotthonban mutattak be pásztorjátékot és az általuk sütött mézeskaláccsal ajándékozták meg az idős lakókat. A vigíliai zsolozsmát követően a pásztorjáték eljátszása után a főpásztor könyv ajándékot adott át a kispapoknak.

 

Read More Képgaléria

Adventi készülődés

A karácsony előtti rekollekciót Ruskó Norbert bugaci plébános vezette a kispapoknak. Az atya szemináriumunkban végzett.

 

Read More Képgaléria

Szent Miklós

Szent Miklós ünnepén reggel Szaplonczay Miklós görög katolikus parókus atya mutatott be szent liturgiát a szeminárium kápolnájában. Vacsora után az első évesek mikulásműsort adtak elő a díszteremben.

 

Read More Képgaléria

Adventi koncert

Advent I. vasárnapjának estelén a Szegedi Szimfónikusok négy rézfúvósa adventi koncertet adott a kápolnában a kispapoknak.

 

Read More Képgaléria

Budapesti kirándulás

Advent előtti szombaton a kispapok Budapestre kirándultak. Reggel a Szent István bazilikában vettek részt szentmisén, majd Snell György
püspök atya mutatta be a bazilikát. Ezt követően a Nemzeti Múzeumban, majd a Nemzeti Galériában néztek meg egy-egy kiállítást.

 

Read More Képgaléria

Szolgálatok

A papságra való készületük során Roska Péter atya által vezetett rekollekciót követően Kiss-Rigó László püspök úr lektorrá avatta
Hajdú László Szabadkai Egyházmegyés, akolitussá pedig Kiss Zsolt és Nagy Tibor Szeged-Csanádi és Lukács Arnold Szabadkai
Egyházmegyés növendékeket.

 

Read More Képgaléria

Megyés találkozó

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye papjainak csoportja látogatta meg a szemináriumot Boromeo Szent Károly ünnepén.

 

Read More Képgaléria

Lelkigyakorlat és beöltözés

A Szeminárium őszi lelkigyakorlatát Dr. Kránitz Mihály atya, a PPKE Teológiai Karának professzora tartotta. A lelkigyakorlat végén 10 kispap öltötte magára a reverendát.

 

Read More Képgaléria

Kóruspróba

Kispapok kórusa Sutka István prefektus atya vezetésével próbál a dómi szentmisére.

 

 

Read More Képgaléria

Újmisék a kápolnában

Bilibok György, Tamás Sándor, Arany Gábor a Szeminárium nyáron pappá szentelt növendékei újmisét mutattak be a Szeminárium kápolnájában.

 

 

Read More Képgaléria

Egyházmegyei Ifjúsági Nap

Szeged-Alsóvároson került megrendezésre az Egyházmegyei Ifjúsági Nap, melyen a kispapok is tevékenyen részt vettek

 

 

Read More Képgaléria

Rekollekció és szemináriumi évnyitó

 

 

Read More Képgaléria

Ünnepi évnyitó a Főiskolán

 

 

Read More Képgaléria

Az elsőévesek első hete

Az elsőévesek egy héttel hamarabb érkeztek be a Szemináriumba, hogy bevezetést kapjanak a benti életbe. A spirituális és a prefektus atya vezetésével délutánonként kirándulásokat tettek Makón a Kalandparkba, Ópusztaszeren, a Szegedi Vadasparkba, Békéscsabán és Gyulán.

Read More Képgaléria

Papszentelés

Dr. Kiss-Rigó László püspök június 14-én a Szegedi Székesegyházban áldozópappá szentelte Arany Gábor, Bilibok György és Máté János diakónusokat.

Read More Képgaléria

A Spiri atya ötven éves

A Szeminárium növendékei és elöljárói köszöntötték a Spiri atyát ötvenedik születésnapja alkalmából

 

Read More Képgaléria

Pünkösdhétfő

Az iskolaév zárásaként a kispapok a grillezésből tettek záróvizsgát a tetőteraszon.

 

Read More Képgaléria

Csoportkép 2013/2014

 

 

Read More Nagyobb méret

 

 

Rekollekció

A vizsgaidőszak előtti rekollekciót dr. Pénzes János szabadkai püspök atya tartotta a kispapoknak.

 

Read More Képgaléria

Tavaszi kerti munka

Tavaszi kerti munka a szemináriumban.

 

Read More Képgaléria

Püspöki mise

Bosák Nándor püspök úr az egyházmegye papjainak tartott rekollekciót követően a kispapoknak misézett a szeminárium kápolnájában.

 

Read More Képgaléria

Négy napos kirándulás

A kispapok és két elöljáró Lengyelországba utaztak a május elsejei hosszú hétvégén. Auswitz, Csensztohova, Wialiczka, Krakkó volt az útvonal.

 

Read More Képgaléria

Városi keresztút

Hetedik alkalommal tartották meg a városi kereszutat virágvasárnap előtti pénteken a Katolikus Egyetemi Lelkészség vezetésével a város fiataljai, melyen a hagyományoknak megfelelően a kispapok is részt vettek.

 

Read More Képgaléria

Nagyböjti lelki nap

Gyulay Endre püspök atya vezette a kispapok nagyböjti rekollekcióját március utolsó szombatján.

 

Read More Képgaléria

Józsefnapi köszöntő

Szent József napján a rektor atya mutatta be az ünnepi szentmisét a szeminárium kápolnájában, majd a növendékek köszöntötték védőszentjének ünnepén. 

Read More Képgaléria

Örökfogadalom

Magyarszéken a kármelita nővérek kolostorában örökfogadalom letételén vett részt a spirituális atya és három papnövendék Szegedről. 1930-tól, a Szeminárium megalapításától a kármelita nővérek személy szerint imádkoznak a szegedi Szent Gellért Szemináriumban lévő papnövendékekért.

Read More Képgaléria

Farsangi gulyás

Gulyáslevessel búcsúztatták a farsangot a kispapok. A szürke marha a püspök atya adományaként ugrott bele a rektor és a kispapok bográcsába.

Read More Képgaléria

 

Farsangi kikapcsolódás

Negyedik alkalommal, Domaszék-Zöldfáson tartották farsangi kikapcsolódásukat a kispapok, disznóvágással összekötve. A feldolgozásba és az elfogyasztásba mindenki bekapcsolódott.

Read More Képgaléria

Unitas 2014

Ebben az évben szemináriumunk rendezte meg február 8-án az Unitas találkozót, mely a kispapok és a szerzetesnövendékek  országos találkozója. Több mint száz fő részvételével, képviselve az ország minden részében élő és hivatásukra készülő növendékeket. A nyitó előadást Pál Feri atya tartotta, melyet kiscsoportos beszélgetés követett. Az ebéd elfogyasztása után a Szegedi Dómot tekintették meg a fiatalok és rövid orgonabemutatót hallgattak meg. A hozzáértők ki is próbálhatták a hangszert. Fél háromkor Kiss-Rigó László püspök mutatott be hálaadó szentmisét az elöljárókkal együtt a szeminárium kápolnájában.

Read More Képgaléria

 

 

 

Vízkereszti házszentelés

A hagyományoknak megfelelően vízkereszt ünnepén házszentelés volt a Szemináriumban és a Gál Ferenc Főiskolán. A szentelést Sutka István prefektus atya végezte a kispapok segédletével és a füstriasztó kíséretében.

A szeged-csanádi kispapok karácsonya

Egyházmegyénk kispapjai a Szemináriumban töltik a karácsony ünnepét. 24-én a Bálint Sándor Szeretetotthon lakóit látogatták meg pásztorjátékot adva elő. Az esti vesperás után a pásztorjátékot megismételve együtt énekelve a helybeli lelkipásztorokkal, püspök atyától vették át karácsonyi könyvajándékukat. A közösen elfogyasztott vacsora után egymást is megajándékozták.

Lelki nap a Szemináriumban

A vizsgaidőszak előtti utolsó rekollekciót dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek atya tartotta a kispapoknak.

Diakónus szentelés Gyulán

Advent II. vasárnapján 10 órakor Gyulán a Nádi Boldogasszony kegytemplomban dr. Kiss-Rigó László főpásztor a papságra való készületük során diakónussá szentelte Arany Gábor, Bilibok György és Máté János szeged-csanádi papnövendékeket. A szentelésen a hívek nagy számban, a szeminárium teljes kispapsága és elöljárói jelen voltak.

Mikulásműsor 2013

Ebben az évben sem maradt el a mikulásműsor. Most a Z generáció előadásában gyönyörködhettünk.

Jelölés Krisztus Király vasárnapján

Krisztus Király vasárnapján a Székesegyházban a Hit Évének lezárásához kapcsolódva dr. Kiss-Rigó László püspök, a papságra való készületük során, az egyházi rend szentségére jelentkezők közé felvette Arany Gábor, Bilibok György és Máté János papnövendékeket.

Avatások Krisztus Király vasárnapjának vigíliáján

Krisztus Király vasárnapjának vigíliáján a főpásztor a papságra való készületük során a Szeminárium kápolnájában lektorrá (felolvasóvá) avatta Czele József,György Csaba, Kiss Zsolt és Lukács Arnold III. é., akolitussá (áldoztatóvá) Pecsmán Viktor IV. éves papnövendékeket.

Búcsúi szentmise Szent Imre ünnepén

November 5-én Szent Imre ünnepén a Szeminárium kápolnájának búcsúi szentmiséjét a rektora mutatta be.

Borromeo Szent Károly ünnepe

Borromeo Szent Károly ünnepén a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye papjai látogatták meg kispap megyés társaikat a Szemináriumban. Az ünnepi szentmisét követően a terített asztalnál látták vendégül a kispapok a leendő paptársaikat.

Lelkigyakorlat és beöltözés

P. Szentmártoni Mihály SJ atya vezette a kispapok szokásos őszi lelkigyakorlatát, melynek záró szentmiséjében öltötték magukra hárman a reverendát.

Újmisések a kispapoknál

Október folyamán Fazakas Levente, Kiss Miklós, Zsúnyi Tibor és Kantár Norbert a Szeminárium volt növendékei, újmisések, szentmisét mutattak be volt kispaptársaiknak a kápolnában.

Papszentelés 2013

Június 22-én dr. Kiss-Rigó László püspök áldozópappá szentelte a székesegyházban Fazakas Levente és Kiss Miklós diakónust.

Évadzáró tetőparti

A hagyományoknak megfelelően ebben a tanévben utoljára sütöttek vacsorát maguknak a kispapok a pálmafák alatt.

Pünkösdi kirándulás

A Szeminárium növendékei és elöljárói pünkösdkor három napos kiránduláson vettek részt. A Váci Püspökség vendégszeretetét élvezve tekintették meg Vác, Eger Esztergom és Visegrád nevezetességeit.

Akolitusok avatása

Arany Gábor és Bilibok György papnövendékeket papságra való készületük során dr. Kiss-Rigó László püspök úr a Szeminárium kápolnájában pünkösd előtt akolitussá (áldoztatókká) avatta.

Rekollekció a Szemináriumban

Az áprilisi lelki napot Mazgon Gábor esztergomi spirituális vezette a kispapoknak.

Majális 2013

Nyílt nap

Április 27-én nyílt nap volt a Szemináriumban. Az érdeklődők részére a rektor és a kispapok tartottak ismertetőt a kispapi életről.

Nagypénteki zsolozsma a Székesegyházban

Nagypénteken délelőtt a káptalan tagjai a kispapokkal együtt énekelték a zsolozsmát.

Városi keresztút

Nagypéntek előtti pénteken a szegedi ifjúsági csoportokkal járták végig a városi keresztutat a kispapok.

Ünnepi mise Szent József ünnepén és a rektor köszöntése

IV. Országos Nagyböjti Kispapi Zarándoklat

Petőfiszállás-Szentkútra zarándokoltak a magyarországi szemináriumok növendékei és elöljárói március 9-én. 5 km megtétele után érkeztek meg a kegyhelyre. Itt a pálos atyák köszöntötték a zarándokokat és mutatták be a kegyhelyet. A szentmisét Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsekkel mutatta be a elöljárók közreműködésével. Az ebédet követően a keresztút elvégzésével zárult a nagyböjti zarándoklat.

ESIK A HÓ

Télen esik a hó, a kispapok pedig lapátolják. A rektor a védőitalt biztosítja.

III. FARSANGI DISZNÓVÁGÁS

A hagyományoknak megfelelően az idei farsang utolsó szombatján Domaszék-Zöldfáson disznóvágáson vettek részt a Szeminárium növendékei és elöljárói. A szakmai irányítást Nagy Róbert atya, magyarbánhegyesi plébános adta. A kispapok tevékenyen részt vettek a feldolgozásban és az elfogyasztásban is.

HÁZSZENTELÉS A SZEMINÁRIUMBAN

Vízkereszt napján ősi szokás szerint a rektor házszentelést végzett a Szemináriumban. Mindegyik kispap szobáját meghintette szentelvízzel és a diakónus tömjénnel incenzálta.

KARÁCSONY A SZEMINÁRIUMBAN

Vesperással kezdődtek a karácsonyi ünnepségek a szemináriumban. Ezt követően a kispapok előadására, majd az ajándékok kiosztására került sor, melyet közös vacsora követett a meghívott vendégekkel. A kispapok a Dómban vettek részt az éjféli misén, majd a karácsony napi ünnepi szentmisét követően utaztak haza családjuk körébe.

DIAKÓNUS SZENTELÉS

Advent III. vasárnapján a szegedi székesegyházban Kiss-Rigó László püspök úr diakónussá szentelte Fazakas Levente V. éves szeged-csanádi egyházmegyés papnövendéket.

ROSZEL NORBERT ÚJMISÉJE

Roszel Norbert hódmezővásárhelyi káplán atya első szentmiséjét mutatta be a szemináriumi kápolnában, volt kispaptársai részére.

AZ UTOLSÓ HEGYCSÚCS

11-én kedden a szeminárium közössége együtt nézte meg a moziban Az utolsó hegycsúcs című spanyol dokumentumfilmet, mely egy fiatal pap életéről és haláláról szól.

 

Read More Bővebben

FABISZ ÁKOS SZEMINÁRIUMI ÚJMISÉJE

Fabisz Ákos csongrádi káplán advent második vasárnapja utáni hétfőn mutatta be első szentmiséjét volt kispaptársainak a Szeminárium kápolnájában.

GÖRÖG KATOLIKUS SZENTMISE A SZEMINÁRIUMBAN

Szaploncay Mikós görög katolikus parókus atya  Szent Miklós ünnepén görög katolikus liturgiát mutatott be a Szeminárium kápolnájában. 

SZENT MIKLÓS A SZEMINÁRIUMBAN

Szent Miklós püspök napjának előestéjén Miklós püspök kiosztotta ajándékait a Szeminárium elöljáróinak és növendékeinek. Az első éves kispapok szép műsort adtak elő.

KISPAPI FOCIKUPA EGER

Advent első vasárnapján Egerben tartották meg az Országos Kispapi Foci Kupát. A görög katolikus nagy csapat lett az első, a görög előkészítő év a második, a Gyulafehérvári Szeminárium csapata a harmadik, a Szegedi Szeminárium csapata negyedik lett a kilenc csapatot felvonultató versenyen.

KISPAPOK SZOLGÁLATA

Advent 1. vasárnapján Juhász Tibor börtönlelkész segítségére voltak a kispapok a Szegedi Csillag Börtönben. A fogvatartottak Biblia ismereti versenyén és a szentmisén segédkeztek az atyának.

FELOLVASÓK AVATÁSA

Kiss-Rigó László püspök atya lektorrá avatta Szent András ünnepén Arany Gábor és Pecsmán Viktor III. éves szeged-csanádi egyházmegyés papnövendékeket.

SZÉCSÉNYI TAMÁS ÚJMISÉJE

A Szabadkai egyházmegyés Szécsényi Tamás szabadkai káplán atya a nyári papszentelése után a Szemináriumban először misézett volt kispaptársainak.

SZÁVA SZABOLCS ÚJMISÉJE

Száva Szabolcs a békéscsabai társszékesegyház káplánja mutatott be újmisét volt kispaptársainak november 12-én.

A SZEMINÁRIUMI KÁPOLNA BÚCSÚJA

Szent Imre napján dr. Kiss-Rigó László püspök atya mutatta be a búcsúi szentmisét a Szeminárium kápolnájában.

BEÖLTÖZÉS

A szemináriumi lelkigyakorlaton a másodéves növendékek először öltötték magukra a reverendát.

KISPAPOK LELKIGYAKORLATA

Október 25-30-ig Forrai Tamás jezsuita tartományfőnök  atya tartotta lelkigyakorlatot a szeminárium kispapjainak.

BUDAPESTI KIRÁNDULÁS

Október közepén egynapos kiránduláson voltak a kispapok Budapesten. A Mátyás templomban vettek részt szentmisén, majd a Szent István Bazilika megtekintését követően a Terror Háza Múzeumot nézték meg a Mindszenty kiállítással.

TOLDI NORBERT ÚJMISÉJE

Toldi Norbert újmisés, Jánoshalmi káplán  celebrálta Magyarok Nagyasszonyának főünnepén a szentmisét a kispapoknak...
Buzdította őket,  hogy Máriához hasonlóan ne féljenek igent mondani a meghívásra melyet  Istentől kaptak.

 

KÖLLŐ SÁNDOR ÚJMISÉJE

Kispaptársaival megosztotta eddigi rövid papi tapasztalatát, különösen a papszentelés élményét. Buzdította volt kispaptársait, hogy fokozottan figyeljenek egymásra, már most a szemináriumban is, hiszen a lelkipásztorkodásban is társak lesznek.

ÚJMISE A SZEMINÁRIUMBAN

Fekete Roland gyáli újmisés káplán szentmisét mutatott be kispaptársainak a Szeminárium kápolnájában. Homíliájában fölhívta volt kispaptársai figyelmét, hogy a hívek várják őket.

PAPOK REKOLLEKCIÓJA

Szent Gellért ünnepéhez kapcsolódóan az egyházmegye papsága őszi lelki napját tartotta  a Szemináriumban.

PAPSZENTELÉS A SZÉKESEGYHÁZBAN

Június 16-án szombaton a Szegedi Székesegyházban dr. Kiss-Rigó László püspök áldozópappá szentelte Fabisz Ákos, Köllő Sándor, Roszel Norbert és Száva Szabolcs diakónusokat.

GYULAY ENDRE KÖSZÖNTÉSE

Gyulay Endre püspök atyát püspökké szentelésének 25. évfordulója alkalmából szentmise keretében köszöntötték a kispapok. A püspök úr is ebben a szemináriumban készült hivatására. 1972-1983-ig 11 éven keresztül volt spirituálisa a kispapoknak, majd később mint püspök vezette az Intézményt.

 

MONS. HOLLÓ ISTVÁN ATYA VASMISÉJE A SZEMINÁRIUMBAN

Holló atya maga is e Szeminárium falai között készült a papságra. 1965-1972, valamint 2003-2007-ig spirituálisként irányította a kispapok lelki életét. Pappá szentelésének 65. évfordulóján (vasmiséjén) örömmel fogadta el a kispapok meghívását és mutatta be a szentmisét a kápolnában.

 

DIAKÓNUSSZENTELÉS A TEMERINBEN

 

PÜNKÖSDHÉTFŐ

 

SZEGED NAPJÁN A DÓM FELETT

 

TAVASZI HALÁSZLÉ NAPSÜTÉSBEN

 

DIAKÓNUS SZENTELÉS A TÁRS SZÉKESEGYHÁZBAN

Május 5-én délelőtt 10 órakor a békéscsabai Társ Székesegyházban Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök diakónussá szentelte Kiss Miklós papnövendéket. A család és az ismerősök, valamint a barátok mellet, jelen voltak még a szegedi Szent Gellért Szeminárium növendékei és elöljárói, a budapesti Központi Szeminárium növendékei és elöljárója, a környékbeli papság és a hívek szép számban.

 

KIRÁNDULÁS

Április végén, május elején négynapos kiránduláson vett részt a Szeminárium. Gyönyörű időben Veszprém, Győr Pannonhalma, Sopron, Székesfehérvár volt a célpont.

 

HÚSVÉTVASÁRNAP

A húsvétvasárnapi ünnepi szentmisét követően dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök az egyházmegye kispapjaival a Székesegyház főoltára előtt.

 

HÚSVÉTI VIGÍLIA

Tűzszenteléssel és a húsvéti gyertya meggyújtásával kezdődött a székesegyház előtt a húsvéti vigília, majd folytatódott a húsvéti öröménekkel és a szentírási részek felolvasásával. A keresztvíz megáldását követően az eukarisztia ünneplése következett. A hívek nagy számba vettek részt a feltámadási körmeneten.

 

NAGYPÉNTEK

A Keresztút végzése előzte meg Krisztus nagypénteki szenvedésére való emlékezés liturgiáját.

 

NAGYCSÜTÖRTÖKI UTOLSÓ VACSORA ÉS VIRRASZTÁS

Dr. Kiss-Rigó László püspök 12 kispapnak mosta meg a lábát, Jézus utolsó vacsorán bemutatott szeretetének példájára emlékezve. A két szín alatt történt áldoztatást követően az Oltáriszentséget az őrzési helyére kísérve a kispapok és a hívek imádkozva virrasztottak. A szentmise végén az oltárt "megfosztották" díszeitől, Jézus ruháitól való megfosztásra emlékezve.

 

NAGYCSÜTÖRTÖKI OLAJSZENTELÉSI MISE

Ezen a napon délelőtt szentmise keretében  az egyházmegye papsága, a kispapok és a hívek jelenlétében újította meg papi ígéretét a püspök előtt. Ekkor szentelte meg a betegek olaját, a krizmát és a keresztelendők olaját is a főpásztor.

 

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS

A Belvárosi Temetőben papi sírokat tettek rendbe az egyházmegye kispapjai a tesz-vesz tavasz keretében.

 

NAGYBÖJTI ZARÁNDOKLAT MÁRIAGYŰDRE

Március 10-én szombaton országos gyalogos kispap zarándoklaton vettek részt a Szeminárium növendékei és elöljárói.

 

NAGYBÖJTI KERESZTÚT A SZEMINÁRIUMBAN

A kispapok nagyböjt minden péntekjén közösen végzik a Keresztutat a Szeminárium I. emeleti folyosóján.

 

FARSANGI DISZNÓVÁGÁS DOMASZÉK-ZÖLDFÁSON

A Szeminárium kispapsága és elöljárói, szokásos, farsanghoz kapcsolódó disznóvágással egybekötött közös hétvégét töltöttek Zöldfáson. A kispapok aktívan kivették részüket az áldozat feldolgozásban és az elfogyasztásban is.

 

HÓHÁNYÓK 2012

 

A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE KISPAPJAI VERÉB LÁSZLÓ SPIRITUÁLIS ATYÁVAL KARÁCSONY SZENTESTÉJÉN.

DIAKÓNUS SZENTELÉS 2011

December 3-án szombaton az egyházmegye papsága és hívei jelenlétében öt, a papságra készülő jelöltet szentelt diakónussá Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök a Szegedi Székesegyházban. Fabisz Ákos, Köllő Sándor, Roszel Norbert, Száva Szabolcs, Tracsek Oszkár érkezett el ehhez a várva-várt pillanathoz, amikor a püspök kézföltétele és imádsága által az egyházi rend szentségének első fokozatát elnyerték.

 

KISPAPI FOCIKUPA

2011. október 25-27-ig a gyulai Grosics Futbal Akadémia sport telepén a szemináriumok csapatai kupatornán mérték össze erejüket és ügyességüket. Első helyezést a gyulafehérvári szeminárium csapata ért el. Második a nyíregyházi görögkatolikus szeminárium csapata, harmadik a nyíregyházi előkészítő év csapata, negyedik a győri, ötödik az esztergomi, hatodik a szegedi, hetedik a veszprémi, nyolcadik az egri, kilencedik a budapesti központi szeminárium csapata lett.

LEKTOR ÉS AKOLITUS AVATÁS

A papságra való készületük során Kurin István szabadkai egyházmegyés lektort akolitussá (áldoztatóvá), Erni Róbert szeged-csanádi egyházmegyés papnövendéket lektorrá (felolvasóvá) avatta Dr. Kiss-Rigó László főpásztor a Szeminárium kápolnájában.

JELÖLÉS

A Szent Imre tiszteletére szentelt szeminárium kápolna búcsú ünnepén heten kérték az egyházi rend felvételére jelöltek sorába jelölésüket. A jelöltek a püspök kérdéseire adott válaszukban kinyilvánították, hogy felkészülésüket úgy kívánják folytatni, hogy alkalmassá váljanak a szolgálatra. A jelöltek: Fabisz Ákos, Kantár Norbert, Köllő Sándor, Roszel Norbert, Száva Szabolcs, Tracsek Oszkár, Zsúnyi Tibor.

BEÖLTÖZÉS

Október 21-én szentmise keretében öltötték magukra a másodévesek a reverendát.

LELKIGYAKORLAT A SZEMINÁRIUMBAN

Palánki Ferenc egri segédpüspök 2011. október 16-21-ig, lelkigyakorlatot vezetett a kispapoknak a szemináriumban.

KISPAPTÁRSAIKNAK MISÉZTEK

Gavódi Róbert, Jakab Zoltán és Fazakas Gusztáv újmisések a Szeminárium kápolnájában volt kispaptársaiknak miséztek 2011. október 10-én és újmisés áldást osztottak. Ezt követően baráti beszélgetésben számoltak be papságuk első hónapjairól a kispapoknak.

ZARÁNDOKLAT ŐS-CSANÁDON

A szeminárium elöljárói és növendékei szeptember 24-én zarándoklaton vettek részt Ős-Csanádon az egyházmegye első székhelyén. Az oltár Szt. Gellért kőkoporsója.

ÉV ELEJI GRILLPARTY

Szent Gellért ünnepén a szeminárium tetőteraszán grill-party keretében a rektor szegedi halászlével látta vendégül a kispapokat.

PAPSZENTELÉS A SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZBAN

2011. június 18-án Kiss-Rigó László püspök a szegedi székesegyházban áldozópappá szentelte Fazakas Gusztáv, Gavódi Róbert, Jakab Zoltán diakónusokat.

JÓZSEFNAPI KÖSZÖNTÉS 2011

A SZEMINÁRIUM FARSANGI DISZNÓVÁGÁSA ZÖLDFÁSON - 2011. FEBRUÁR

DIAKÓNUSSZENTELÉS A SZÉKESEGYHÁZBAN

Fazakas Gusztáv, Gavódi Róbert, Jakab Zoltán papnövendékeket dr. Kiss-Rigó László főpásztor diakónussá szentelte a székesegyházban, 2011. december elején.

LEKTOR ÉS AKOLITUS AVATÁS

Krisztus Király vasárnapja előtti napon, hagyomány szerint megtörténtek szemináriumunkban a szolgálatokra történő avatások. A papságra való készület során a kispapokat a beöltözést követő évben lektorrá avatja a püspök. Ez a felolvasók szolgálatát jelenti. A püspök kezébe adja a Szentírást és felszólítja a jelöltet: Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben. diakonusszentelesEttől kezdve a szentmiséken mint lektorok olvassák föl az olvasmányt és a szentleckét. IV. évben akolitussá avatják a jelölteket. A püspök kezébe adja a lektornak az áldoztató kelyhet és mondja: Vedd ezt az Eukarisztia ünneplésére előkészített kenyeret, és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az Egyház asztalánál. Az akolitusok (áldoztatók) a szentáldozás rendkívüli kiszolgáltatói. Ha sok az áldozó a szentmisén segítenek a papnak áldoztatni. Segítenek a betegek áldoztatásánál is.

BEÖLTÖZÉS

2010. október végén az éves lelkigyakorlat záró szentmiséjén három kispap öltötte magára először a reverndát, melyet előtte a rektor atya megáldott. Első évben még civil ruhában vesznek részt a liturgián a kispapok. Másod évben történik a beöltözés. Ettől kezdve a reverenda és a karing a kispapok liturgikus öltözte. A főiskolai előadásokra vagy reverendában, vagy papi civilben vesznek részt. A kápolnai programokon mindig reverendában.

PAPSZENTELÉS A SZEGEDI DÓMBAN

Negyela Zoltán diakónust 2010. június 19-én pappá szentelte a Szegedi Székesegyházban dr. Kiss-Rigó László püspök.

CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT 2010

DIAKÓNUSSZENTELÉS SZEGEDI DÓMBAN

2009. december 5-én dr. Kiss-Rigó László püspök diakónussá szentelte a Szegedi Székesegyházban Negyela Zoltán V. éves papnövendéket.

PAPSZENTELÉS A SZEGEDI DÓMBAN

Június 20-án, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívének emléknapján Kiss-Rigó László megyéspüspök pappá szentelte Andrási Elemér, Antal Imre, Forgó Miklós, Biacsi József és Tóth Roland diakónusokat.

www.magyarkurir.hu

 

EZÜSTMISE A SZÉKESEGYHÁZBAN

Ezüstmiséjét, pappá szentelésének 25. évfordulóját ünnepelte a Szeged-Csanádi Egyházmegyében Kovács József püspökségi irodaigazgató, a Szent Gellért Szeminárium rektora, valamint Kondé Lajos pasztorális helynök, a Szegedi Székesegyház plébánosa. Szemináriumi évfolyamtársaikkal közösen mutattak be szentmisét 2009. június 14-én vasárnap 10 órakor a Székesegyházban.

KIRÁNDULÁS DEBRECENBEN 2009

VÉSZTŐMÁGOR 2009

CSENSZTOHOVA 2009

BORKÓSTOLÓ 2008 FEBRUÁR

DÉLVIDÉKI KIRÁNDULÁS 2008-BAN

KISPAPOK A KONDITEREMBEN